Lubońskie Skarbonki Deszczowe

Artykuły

"LUBOŃSKIE SKARBONKI DESZCZOWE"

W trosce o zaspakajanie potrzeb mieszkańców, Miasto Luboń podjęło działania mające na celu uruchomienie w bieżącym roku programu dotacyjnego – „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta Luboń, polegających na budowie urządzeń do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania”. 

Powyższe uprzedziła ubiegłoroczna organizacja konkursu miejskiego „Z deszczem za pan brat”, w którym uczniowie szkół podstawowych wraz z wychowawcami wymyślali hasło i nazwę dla podejmowanej akcji. Zwyciężyła nazwa „Lubońskie Skarbonki Deszczowe”, która będzie towarzyszyć powstającemu programowi dotacyjnemu. 

"ŁAP WODĘ", CZYLI ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "LUBOŃSKIE SKARBONKI DESZCZOWE"

Na podstawie uchwały NR LVII/423/2023 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 16 marca 2023 roku, Burmistrz Miasta w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta Luboń, polegających na budowie urządzeń do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. ogłasza nabór wniosków od dnia 13 kwietnia 2023r.

Na co i ile? 

Zakup nowych zbiorników służących retencjonowaniu wód opadowych w miejscu ich powstania:

  • zbiornik o pojemności 100-500 litrów – 500zł
  • zbiornik o pojemności powyżej 500 litrów – 1 000zł
  • zbiornik podziemny – 2 000zł.

Nawet do 100% dofinansowania!

Dla kogo?

Osoby fizyczne, Wspólnoty mieszkaniowe, Osoby prawne, Przedsiębiorcy, Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie służące retencjonowaniu wód opadowych.

Warunki?

  • Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalny jednorodzinnym lub wielorodzinnym
  • Dotacja może być udzielona 1 raz dla danej nieruchomości
  • Przedsięwzięcie nie może być dofinansowane z innych środków publicznych
  • Rozliczenie następuje po realizacji inwestycji

Kiedy?

Składanie wniosków będzie możliwe od 13 kwietnia 2023 roku

Jak?

Wniosek o dotację celową na dofinansowanie zakupu urządzeń do retencjonowania wód opadowych i roztopowych należy złożyć w Urzędzie Miasta Luboń lub za pośrednictwem EPUAP od 13 kwietnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych. Dołącz:

1.  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/budynkiem/lokalem. Jeżeli:

1)  Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem lub nie jest właścicielem nieruchomości/budynku/lokalu mieszkalnego, pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;

2) wniosek składa Wspólnota mieszkaniowa:

a) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy - podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową,

b) uchwałę wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację przedsięwzięcia;

2. w przypadku podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis, wnioskodawca zobowiązany jest do wniosku dołączyć:

a) zaświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) formularz informacji przedstawionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

Procedura  w 7 krokach:

1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji
2. Weryfikacja formalna
3. Podpisanie umowy
4. Realizacja przedsięwzięcia – maksymalnie do 31 października 2023 roku
5. Wniosek o rozliczenie dotacji
6. Weryfikacja realizacji przedsięwzięcia
7. Rozliczenie

Dlaczego?

Uczniowie lubońskich szkół wskazali powody!
Deszczowa woda – na suszę metoda
Gdy deszczówkę zbierzemy, to eko będziemy!
Każda kropla wody to wspaniałe życie naszej przyrody
Więc wodę łap i kupon dobrego uczynku zdrap!
Żeby ogród podlać, wykorzystaj deszcz, bo to bardzo fajna sprawa jest.

Grafika ozdobna - treść dostępna w artykule

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.